Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES www.ruchwpracy.pl

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, rozmowy telefonicznej z nami, kontaktu mailowego oraz wypełniając formularz kontaktowy, powierzasz nam przetwarzanie swoich danych osobowych. Poniżej zawarliśmy informacje na ten temat.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: 

Justfullness sp. z o.o  nr NIP:118-220-55-00 z siedzibą w 05-092 Łomianki, 

ul. Łąkowa 58i.

W razie pytań i wniosków dotyczących Twoich danych, możesz napisać:

 Administrator zapewnia ochronę powierzanych mu danych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przetwarzane dane

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. Imię

 2. Nazwisko

 3. Adres zamieszkania / prowadzenia działalności

 4. Nazwa firmy

 5. Adres poczty elektronicznej

 6. Nr telefonu kontaktowego

 7. NIP

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu. 

Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę:

 1. Adres IP komputera i serwera

 2. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP

 3. Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji

 4. Czas nadejścia zapytania

 5. Pierwszy wiersz żądania HTTP

 6. Kod odpowiedzi HTTP

 7. Liczbę wysłanych przez serwer bajtów

Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik. Informacje o przeglądarce użytkownika. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przekazane przez Ciebie dane osobowe, przetwarzane są w celu obsługi zapytania ofertowego, wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej finalizacją oraz celach statystycznych i marketingowych, jak również dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym organów publicznych.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do komunikacji (poprzez newsletter / email), do obsługi zapytania ofertowego i zawarcia umowy.

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do 6 lat od dnia realizacji umowy lub do czasu złożenia żądania ograniczenia ich przetwarzania, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

Odbiorcy danych osobowych

Firmami przetwarzającymi Twoje dane osobowe mogą być Google LLC, serwerownia, biuro rachunkowe oraz firmy świadczące usługi: transportowe, komputerowe, finansowe i prawne na rzecz administratora danych, jak również pozostałym podmiotom, których administrator jest właścicielem, jeżeli jest to konieczne do realizacji celu.

W przypadku zlecenia przez Administratora podmiotom zewnętrznym świadczenia usług Justfullness sp. z o.o  nr NIP:118-220-55-00 z siedzibą  w 05-092 Łomianki, ul. Łąkowa 58i wymaga zapewnienia zgodności działania tych podmiotów z wysokimi standardami ochrony danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych

 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych

 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych

 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 6. żądania przenoszenia danych osobowych

 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego

 8. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Środki Bezpieczeństwa

 1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada stosowną dokumentację oraz wdrożył procedury związane z ochroną danych osobowych w Serwisie.

 2. W przypadku zlecenia przez Administratora podmiotom zewnętrznym świadczenia usług, Administrator, będzie wymagał zapewnienia prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z wysokimi standardami ochrony danych osobowych.

 3. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

Rezygnacja/poprawa danych

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz prawo do usunięcia ich z bazy danych Administratora.

 2. Usunięcie danych Usługobiorcy jest równoznaczne z usunięciem konta w Serwisie / adresu mailowego z bazy newslettera.

 1. Usunięcia konta Usługobiorcy, a co za tym idzie związanych z nim danych osobowych można dokonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Administratorowi.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Usługobiorców.

Reklamy i linki stron trzecich

 1. Reklamy zamieszczane na stronach Serwisu pochodzą od partnerów Administratora Serwisu.

 2. Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń reklamy.

 3. Pozostałe informacje, a w szczególności dane osobowe Usługobiorców nie są udostępniane. W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów cookies pochodzących od partnerów Administratora Serwisu należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawców.

 4. Serwis zawiera odnośniki do innych stron. Administrator Serwisu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Serwisie. W razie wątpliwości Usługobiorcy winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonymi na tych stronach.

Polityka plików cookies

 1. Administrator wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka).

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu i przeznaczone są do korzystania

 3. ze stron internetowych Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

 4. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 5. Mechanizm cookies odpowiada za:

 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 • utrzymanie Twojej sesji, dzięki czemu nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

 • dostosowanie zawartości stron internetowych Administratora do Twoich preferencji oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb.

6. W ramach korzystania z tej strony internetowej, możemy stosować dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Administratora.

7. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług udostępnionych przez Administratora np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony www.ruchwpracy.pl oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania).

  •  
 • „Techniczne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Administratora.

 • „Marketingowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom odwiedzającym stronę www.ruchwpracy.pl oraz www.sklepzkompetencjami.pl treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. Szczegółowe informacje o używanych przez nas plikach cookies:

Nazwa pliku cookie

Opis pliku

Operator

Rodzaj i cel

ct-ultimate-gdpr-cookie

Plik ten sprawdza, czy została wyrażona zgodna na przetwarzanie danych, przez osobę wchodzącą na stronę.

Teleinspiro

Stałe – Niezbędne

_ga, _gat, _gid, _gtag

Google Analytics analizuje ruch na stronie internetowej, skąd pochodzi
Szczegóły: https://policies.google.com/privacy

Google LLC

Stałe – Analityczne

__cfduid

Identyfikacja IP w celu zabezpieczenia serwera przed atakami typu brute force.

Szczegóły: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Cloudflare

Sesyjne – Niezbędne

NID

Google zapamiętuje Twoje preferencja takie jak język, miejsce, wielkość tekstu, liczbę wyników na stronie oraz informację o ew. włączeniu filtru Google Safe Search.

Szczegóły: https://policies.google.com/privacy

Google LLC

Sesyjne – Techniczne

Facebook

Pomiar skuteczności reklam oraz optymalizacja działań reklamowych przez identyfikację użytkownika na Facebooku.

Szczegóły:
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Facebook Inc.

Stałe – Marketingowe

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu.

10. Korzystające ze strony www.ruchwpracy.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy.

11. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

12. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

13. Przed zaakceptowaniem naszej polityki prywatności i plików cookies możesz wybrać na umieszczenie jakich plików cookies wyrażasz zgodę, a na jakich nie.

14. Po zaakceptowaniu naszej polityki prywatności, możesz w każdej chwili cofnąć zgodę.

15. W przypadku zmiany obowiązującej polityki plików cookies wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje, po czym będziesz musiał ponownie wyrazić zgodę, aby korzystać z naszej strony głównej: www.ruchwpracy.pl.